1. การติดตั้งฟิล์มบนพื้นผิวกระจกแผ่นเรียบจะทำให้คุณภาพการมองเห็นไม่เท่ากับกระจก จึงใช้หลักการต่อไปนี้
เพื่อติดตั้งฟิล์มเท่านั้น และกระจกจะต้องไม่มีตำหนิ

2. การติดตั้งฟิล์มจะมีช่วงเวลาที่จำเป็นในการเกาะติดอย่างเต็มที่หลังการติดตั้งโดย ใช้สารละลายซักฟอกในน้ำ
เพื่อทำให้ฟิล์มลอยขึ้นไปบนกระจก น้ำส่วนเกินจะถูกรีดออก แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีน้ำหลงเหลืออยู่ระหว่าง
ฟิล์มกับกระจก ช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการเกาะติดอย่างเต็มที่จะเรียกว่า "ช่วงเวลาในการเกาะติด" การเกาะติด
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลานี้ การมองเห็นและเวลาในการเกาะติดจะสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มและโลหะ
ต่างๆ ที่ใช้เคลือบฟิล์ม ช่วงเวลาในการเกาะติดโดยปกติจะมากขึ้นหรือน้อยลงตามสภาพภูมิอากาศ

3. การตรวจสอบคุณภาพในการมองเห็นสามารถทำก่อนช่วงเวลาในการเกาะติดจะสมบูรณ์ ตารางที่ 1 เป็นแนวทาง
ของช่วงเวลาในการเกาะติดปกติ จะต้องจำไว้ว่าผลกระทบในระหว่างการเกาะติด เช่น ฟองของน้ำการกระจาย
ของน้ำ และฝ้าที่เกิดจากน้ำ เป็นต้น ไม่ถือเป็นข้อตำหนิหรือบกพร่อง

4. กระจกที่ติดฟิล์มจะต้องถูกมองด้วยมุมที่เหมาะสมบนกระจก ในระยะที่ไม่น้อยกว่า 6 ฟุต (2 เมตร) โดยการ
มองจะต้องทำในแสงธรรมชาติ ไม่ใช่แสงแดดที่ส่องโดยตรง และควรจะต้องมองในพื้นที่ที่ต้องมอง ปกติยกเว้น
ขอบแถบกว้าง 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) รอบๆ ขอบของแผ่นฟิล์มนั้นๆ

5. การติดตั้งจะถือว่าใช้ได้หากไม่เห็นสิ่งต่อไปนี้ (ไม่นับรวมผลกระทบระหว่างการเกาะติด) อนุภาคฝุ่น เส้นผม
และเส้นใย กาวที่ติด รอยนิ้วมือ ฟองอากาศ ฝ้าน้ำ รอยขีดและรอยข่วน ฟิล์มเลื่อน ย่น ขอบเผยอ รอยบาก
และรอยฉีกขาด การตรวจสอบอาจทำใน 1 วัน หลังจากติดตั้ง รอยด่างที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการมองเห็น
จะต้องถูกตรวจสอบโดยการมองผ่านฟิล์มที่ติดตั้งภายใต้สภาวะแสงตามที่อธิบายในข้อที่ 4

6. แถบกว้าง 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) รอบๆ ขอบจะต้องถูกพิจารณาโดยขั้นตอนที่คล้ายกับข้อ 3 และ 4
แต่จะต้องมีจำนวนอนุภาคน้อยกว่าจึงจะถือว่ายอมรับได้ซึ่งถ้ามีสภาพแย่ก็จะถือว่าไม่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ดี

7. ช่องว่างที่ขอบโดยปกติจะมีขนาด 1/32 - 1/16 นิ้ว (1-4 มิลลิเมตร) ซึ่งจะทำให้น้ำที่ใช้ในการติดตั้ง
สามารถถูกรีดออกได้ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าขอบฟิล์มจะไม่เผยอขึ้นเมื่อสัมผัสกรอบ การสัมผัสกับ
กรอบจะทำให้เกิดรอยย่นได้

8. สำหรับฟิล์มนิรภัยซึ่งมีความหนามากกว่า โดยปกติจะมีช่องว่างที่ขอบ ขนาด 1/32 - 1/16 นิ้ว
(1-4 มิลลิเมตร) และ 1/32 - 1/8 นิ้ว (1-5 มิลลิเมตร) จะสามารถยอมรับได้สำหรับฟิล์ม > 7 MIL
(175 ไมครอน) ฟิล์มกรองแสงชนิดนิรภัยก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ แนะนำให้ใช้ช่องว่างที่ขอบขนาด
ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร โดยเฉพาะกับฟิล์มที่มืด (เคลือบสี เคลือบโลหะ เคลือบสี/เคลือบโลหะ และพ่นลาย)
เพื่อลดเส้นแสงรอบๆขอบของฟิล์มที่ติดตั้ง

9. การต่อฟิล์มมีความจำเป็นเมื่อใช้กระจกที่มีขนาดใหญ่ซึ่งขนาดความกว้างและความยาวของกระจก
มากกว่าความกว้างมากสูงสุดของฟิล์ม รอยต่อจะไม่ถือเป็นตำหนิ รอยต่อจะต้องตรงและจะต้อง
ขนานกับขอบด้านใดด้านหนึ่งของกรอบ ฟิล์มทั้ง 2 ชิ้นอาจถูกต่อกันที่ขอบ ช่องว่างที่จุดใดของรอย
ต่อจะเป็น 1/64 นิ้ว (1 มิลลิเมตร) ฟิล์มอาจจะเหลื่อมกันตรงช่วงรอยต่อ

10. ฟิล์มบางประเภทที่มีการเคลือบอย่างดีจะมีช่วงระยะเวลาการเกาะติดยาวกว่า ปรึกษาผู้ผลิตเพื่อขอ
คำแนะนำเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาเกาะติดของฟิล์มเหล่านั้น

11. ในกรณีที่ขอบกระจกมีการยาแนวด้วยซิลิโคน (SILICONE) การติดฟิล์มจะไม่ติดทับกับซิลิโคน

 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี