สัมมนาตัวแทนศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสง AMERITECH รุ่น 1

บรรยากาศการสัมนาตัวแทนศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสง AMERITECH เมื่อวันที่ 21,22,33 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้่รับการตอบรับที่ดีของตัวแทนศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอเมริเทค ที่ให้ความสนใจเข้ารวมสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาย การให้ความรู้ต่างๆ แก่ลูกค้ารวมไปถึงการบริการที่เป็นมาตรฐาน

 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี