เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ห้างหุ้นส่วนสามัญเย็นสบายฟิล์ม ได้ฤกษ์งามยามดี ทำบุญเลี้ยงพระ่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอเมริเทค ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป

 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี