จัดฝึกอบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสง "อเมริเทค" สาขา จ.ยโสธร ร้าน กอแก้วคาร์แคร์
       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 "จัดฝึกอบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสงอเมริเทค" สาขา จ.ยโสธร กับเทคนิคการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์การติดตั้งที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการติดตั้งนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการติดฟิล์ม รวมตั้งแต่กระบวนการรับรถ ตรวจสภาพรถก่อนการติดตั้งอย่างเป็นระบบ และการใช้ผ้าคลุมรถปกป้องรถยนต์ก่อนการติดดตั้ง เพื่อความเป็นมาตรฐานของทุกๆ ร้านที่ไม่ว่าลูกค้าจะติดตั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอเมริเทคที่ใด ย่อมได้รับความเป็นมาตรฐานเดียวกัน    มือถือ 081-470-6741

     
 
 
 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี