ขอเชิญร่วมสัมมนา "ร่วมสร้างธุรกิจกับฟิล์มกรองแสงแสง AMERITECH "
       ขอเชิญร่วมสัมมนา วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา บริษัท โซล่าร์ การ์ด มาร์เกตติ้ง จำกัด เพื่อแนะนำความรู้การ
สร้างแบรนด์อเมริเทค ธุรกิจฟิล์มกรองแสง มาตรฐานจริงที่่สัมผัสได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เหนือกว่าให้กับร้านตัวแทนจำหน่าย ให้เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันทั่วประเทศอย่างมีแบบ
แผน และนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมนิทรรศการขนาดย่อม ไม่ว่าจะัเป็นด้านการขาย การตลาด บูธสมาร์ทคัท ด้วยโปรแกรมตัดฟิล์มกรองแสงสำเร็จรูป และบูธงานติดตั้งฟิล์มกรองแสงสมัยใหม่ ด้วยเทคนิคเฉพาะในรูปแบบของฟิล์มกรองแสงอเมริเทค สนใจติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้
โทร 034-878-401-2 หรือติดต่อที่ คุณเกศรินทร์(วาส) โทร 086-7950380

 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี