จัดฝึกอบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสง "อเมริเทค" สาขา จ.ศรีสะเกษ ร้าน อู่ ส.สิริยนต์
      เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา "จัดฝึกอบรมการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอเมริเทค" ร้าน อู่ ส.สิริยนต์ กับเทคนิคการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์การติดตั้ง
ที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการติดตั้งนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการติดฟิล์ม รวมตั้งแต่กระบวนการรับรถ ตรวจสภาพรถก่อนการติดตั้งอย่างเป็นระบบ และการใช้ผ้าคลุมรถ
ปกป้องรถยนต์ก่อนการติดดตั้ง เพื่อความเป็นมาตรฐานของทุกๆ ร้านที่ไม่ว่าลูกค้าจะติดตั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอเมริเทคที่ใด ย่อมได้รับความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โทร 045-631565
081-7907692

   
 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี,นครสวรรค์