ท่องเที่ยวย้อนรอยโครงการหลวง ดอยอ่างข่าง และบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน บ้านขอบด้ง
     โครงการหลวง ดอยอ่างข่าง จังหวัดเฃียงใหม่ พร้อมบริจาคส่ิงของแก่ โรงเรียน บ้านขอบด้ง วันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ร่วมบริจาีคสิงของ เครื่องเขียย อุปกรณ์การเรียนการสอน แก่น้อง
โรงเรียน บ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่ นักเรียนมีการแสดง การรำของแต่ละชนเผา มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จากนั้นท่องเที่ยว ดอยอ่างขาง จากนั้นเที่ยวสถานีดอยอ่างขาง ไร่สัมธนาธร
เเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ฯลฯ จากนั้นเดินทางกลับ

 
 
 
   
   
     
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี