ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

Grand Opening
สาขา จ.อุดราธานี
ร้าน อุดรแก๋ส

ในวันที 27 พ.ค.59

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
สาขา จ.อุดราธานี
ร้าน อุดรแก๋ส

ในวันที 1 พ.ค.59

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
สาขา จ.ฉะเชิงเทรา
ร้าน 304 เรซซิ่ง ช็อป

ในวันที 28-31 .ค.58

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

MAE SOT SEZ
Expo 2015
บจ. สยามนิสสันแม่สอด

ในวันที 25 ก.ย.58

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

งาน Grand Opening จ.นครสวรรค์
ร้านกุมภาพันธ์ฟิล์มฯ

ในวันที 28 มิ.ย.58

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

งาน Moter Show จ.นครสวรรค์
ร้านกุมภาพันธ์ฟิล์มฯ

ในวันที 16 มิ.ย.58

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
สาขา จ.ศรีสะเกษ
ร้าน อู่ ส.สิริยนต์

ในวันที 15-18 มิ.ย.58

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก
ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
สาขา จ.นครสวรรค์
ร้านกุมภาพันธ์ฟิล์มฯ

ในวันที 18-20 พ.ค.58
ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก

งาน e-TOYOTACLUB
Rally 2015
ในวันที 16-17 พ.ค.58

ฟิล์มกรองแสงอเมริเทค จังหวัดตาก
งานอบรมลูกค้านิสสัน
สาขา จ.ตาก อ.แม่สอด
สยามนิสสัน แม่สอด
ในวันที 21 มี.ค.58
ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพบรรยากาศอบรม
"ร๋วมสร้างธุรกิจกับฟิล์ม
กรองแสง อเมริเทค

15-16 ธ.ค.57

ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา

ขอร่วมสัมมนา
"ร๋วมสร้างธุรกิจกับฟิล์ม
กรองแสง อเมริเทค

15-16 ธ.ค.57

ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรอง
แสงอเมริเทค
ทีซี ออโต้คลีน

6 พ.ย. 57
ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา
ตกแต่งศูนย์ติดตั้งฟิล์ม
กรองแสง
สยามนิสสันแม่สอด
7 ต.ค. 57
ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา
ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
สาขา จ.ยโสธร
ร้านกอแก้ว คาร์แคร์
3 ก.ย. 57
ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา
ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
และตัดฟิล์ม
สาขา จ.ปทุมธานี
ร้านดีดีฟิล์ม สเตชั่น

2 ก.ย. 57
ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา
ทำบุญเลียงพระและ
เปิดร้านใหม่
สาขา จ.ปทุมธานี
ร้านตุ้ยสติกเกอร์
19 ส.ค. 57
ฟิล์มกรองแสง จ.ฉะเชิงเทรา
ทำบุญเลียงพระและ
เปิดร้านใหม่
สาขา จ.ปทุมธานี
ร้านตุ้ยสติกเกอร์
19 ส.ค. 57
ฟิล์มกรองแสง ฉะเชิงเทรา
The Grand Opening จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านสองพี่้น้องฯ
8 ก.พ. 57
ฟิล์มกรองแสง แม่สอด

ฝึกอบรมติดตั้งฟิล์ม
สยาม นิสสัน แ่ม่สอด

14 ม.ค. 57

ฟิล์มกรองแสง ฉะเชิงเทรา

The Grand Opening จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านสองพี่้น้องฯ
8 ก.พ. 57

ฟิล์มกรองแสง
ผู้โชคดี ได้รับรางวัล
Ameritech Lucky No.

ประจำเดือนนี้..
The Grand
Opening
สาขา จ.ขอนแก่น
ร้านเมืองพล ออโต้คาร์

18 ธ.ค.56
ทำบุญเลี้ยงพระ
สาขา จ.กระบี่
ร้านเย็นสบายฟิล์ม

29 พ.ย.56
The Grand
Opening

สาขา จ.ขอนแก่น

18 ธ.ค.56
Ameritech
Lucky No.
ประจำเดือนนี้...
ตรวจสอบราคา
ติดฟิล์มอเมริเทค
ฝึกอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม
สาขา จ. พิจิตร

ร้าน น.การช่าง
6-10 พ.ย. 56
 
Open Shop
สาขา จ.กระบี่
ร้านเย็นสบายฟิล์ม
24 ต.ค. 56
 
The Grand
Opening

สาขา จ.กระบี่
24 ต.ค.56
 
นิสสันแม่สอด ลงนามสัญญา ศูนย์บริการติดฟิล์ม อย่างเป็นทางการ
งานฝึกอบรม
ช่างติดฟิล์มฯ
รุ่นที่ 2 สมัครด่วน
Open Shop
สาขา จ.ชัยภูมิ
SR AutoFilm
17 ส.ค. 56
 
ภาพกิจกรรม
โปรโมชั่น
สิงหาลั้นลา..
Promotion
สิงหาลั้นลา..พา
คุณแม่มาติดฟิล์ม...
Open Shop
สาขา จ.สระแก้ว
ร้านวณิชแอร์
30 มี.ค. 56
 
Open Shop
สาขา จ.ระยอง
ร้าน RC Service
17 ก.พ. 56
Open Shop
สาขา จ.ชลบุรี
ร้าน KT AUTO
16 ก.พ. 56
งานสัมมนาตัวแทน
AmeriTech รุ่นที่ 1
21-23 มี.ค. 56

 
 
ทดสอบฟิล์ม
ก่อนการติดตั้ง
อีกมาตรฐานที่เรามี
 
 
5 เหตุผล
ว่าทำไมต้องติด
ฟิล์มอเมริเทค
 
 
ขั้นตอน
การให้บริการ
ติดฟิล์มอเมริเทค
 
SMARTCUT
ตัดฟิล์มด้วย
คอมพิวเตอร์

 
 
การดูแลรักษา
ฟิล์มกรองแสง
หลังการติดตั้ง
 
 
อเมริเทคฟิล์ม
ผู้นำแห่งเทค
โนโลยีฟิล์มกรอง
แสงระดับโลก
 
อเมริเทคฟิล์ม
มาตรฐานจริง
ที่สัมผัสได้
 
 
Spot Pro.
สิงหาลั้นลา..พา
คุณแม่มาติดฟิล์ม...
   
         
         
   
   
     
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้า | โปรโมชั่น | การรับประกัน | ข่าวกิจกรรม | ความรู้เรื่องฟิล์ม | สมาร์ทคัท | ตัวแทนจำหน่าย
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี